PRIEBEH PROJEKTU OD PRVÉHO ROZHOVORU AŽ PO KONEČNÉ PREVZIATIE

Ponúkame Vám celkové koncepty priemyselných stavieb: od poradenstva a plánovania až po výrobu a montáž.

Poradenstvo - podrobné a osobné
Naši odborní poradcovia Vás podporia pri plánovaní stavby a nájdu pre Vás najúspornejšie riešenie podľa účelu využitia budovy. Budú pritom zohľadnené všetky technické, príp. statické požiadavky, ako aj Vaše vizuálne predstavy. Detailné ponuky zaručujú vynikajúci prehľad o nákladoch a jednoznačne určený rozsah výkonov.

 

Plánovanie - kompetentne a skúsene
Oddelenie plánovania a statiky zabezpečuje potrebné podklady pre stavebné povolenie, statické výpočty a základový plán. Následne prebieha detailné vypracovanie a príprava prác.

 

Výroba - moderne, rýchlo a precízne
Moderné, počítačom riadené výrobné zariadenia a výrobné linky firmy WOLF System zaisťujú precíznosť pri najvyššom štandarde kvality a sú predpokladom pre exaktné dodržanie dodacích termínov. Vysoký stupeň prefabrikácie zaručuje čo možno najkratšiu dobu montáže.

 

Dodávka - načas a odborne
Vďaka dlhoročnej spolupráci so skúsenými špeditérmi je zabezpečená odborná a včasná dodávka.

 

Montáž – čisto a dôkladne
Náš najlepšie vyškolený a zodpovedný montážny personál zaisťuje bezproblémový priebeh stavby a umožňuje docieliť maximálnu kvalitu pri čo možno najkratšej dobe výstavby.

Vedenie stavby – kompetentne a spoľahlivo
Celý priebeh projektu je sprevádzaný a kontrolovaný príslušným odborným poradcom, príp. stavbyvedúcim. Tým je Vám k dispozícii kontaktná osoba od prvého rozhovoru až po konečné odovzdanie.

Dôverujte pri priemyselných a obchodných stavbách celkovému konceptu špecialistu a

Vyžiadať kontakt a katalóg

Radi Vám pošleme bližšie informácie

vyžiadať
Novinky
  • Dôveryhodná firma 2015

    Dôveryhodná firma 2015 ďalej...