RETENČNÉ NÁDRŽE - ISTOTA POČAS SILNÝCH ZRÁŽOK

Silné zrážky často vedú k záplavám osídlených oblastí a poľnohospodársky využívaných plôch. Pomocou retenčnej nádrže je dažďová voda zadržaná a ďalej cielene odvádzaná.

Znečistená dažďová voda z prívalového dažďa by mohla preťažiť čističku odpadových vôd. Z toho dôvodu je pred ňu postavená retenčná nádrž, ktorá zachytáva znečistenú dažďovú vodu a postupne ju dávkuje priamo do napojenej čističky odpadových vôd.

Dôsledné a ekonomické plánovanie jednotlivých krokov stavby je našou silnou stránkou a Vašou poistkou dokonalej funkčnosti a hospodárneho prevedenia.

Vyžiadať kontakt a katalóg

Radi Vám pošleme bližšie informácie

vyžiadať
Novinky
  • Dôveryhodná firma 2015

    Dôveryhodná firma 2015 ďalej...
  • Pečať bonity

    Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. získala v roku 2014 PEČAŤ BONITY, ktorú udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a. s.
    ďalej...