SILÁ NA BIOMASU – ENERGIA ZÍSKANÁ BEZ FOSÍLNYCH PALÍV

Odpady poľnohospodárskej a lesníckej produkcie, ako aj drevospracujúceho priemyslu sa stávajú pri získavaní energie z biomasy cennou surovinou.

Silá na biomasu z monolitického železobetónu môžu byť dodané vrátane integrovaných explozívnych klapiek, protipožiarnych dverí, nahliadacích otvorov a priestorov pre technické zázemie. Dlhoročné skúsenosti a neustály vývoj zaisťujú optimálne funkcie a zaručujú bezpečnostné štandardy. Výstupné rebríky, podesty, zábradlia a hasiace zariadenia dopĺňajú našu ponuku.

Vyžiadať kontakt a katalóg

Radi Vám pošleme bližšie informácie

vyžiadať
Novinky
  • Dôveryhodná firma 2015

    Dôveryhodná firma 2015 ďalej...