HALY PRE STROJE A POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU – všestranne využiteľné

Aj moderné stroje využívané v poľnohospodárstve vyžadujú vhodný prístrešok od firmy WOLF System.

Maschinenhallen - Bergehallen - Hallenbau

Haly pre stroje

Maschinenhallen - Bergehallen - Hallenbau

Haly pre stroje

Maschinenhalle - Bergehalle - Hallenbau - WOLF Systembau

Haly pre stroje

Maschinenhalle - Bergehalle - Hallenbau - WOLF Systembau

Haly pre stroje


Haly pre stroje od firmy WOLF System

 

Okrem účelu využitia a statických požiadaviek je predovšetkým hospodárnosť tým rozhodujúcim faktorom pri voľbe konštrukcie.
Naši odborní poradci Vám rýchlo a nekomplikovane naplánujú cenovo výhodnú konštrukciu pre Vašu halu!

Aby bola zaručená čo najväčšia flexibilita, je väčšina hál pre stroje vyhotovená bez stredových podpier, samonosná.