OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – šetria životné prostredie a úspory

WOLF System Vám ponúka kompletný program získavania obnoviteľných zdrojov energie – haly s fotovoltaickým zariadením, nádrže pre bioplynové stanice, objekty pre suchú fermentáciu a skladovanie biomasy.

Photovoltaikanlage - Erneuerbare Energie - WOLF System

Haly s fotovoltaickým zariadením

Biogasanlage - Erneuerbare Energie - WOLF System

Nádrže pre bioplynové stanice

Trockenfermentationsanlage - Erneuerbare Energie - WOLF System

Objekty pre suchú fermentáciu

Speicherung und Produktion Biomasse - Erneuerbare Energie - WOLF System

Skladovanie biomasy

Poľnohospodárske haly s fotovoltaickým zariadením: 
Pri plánovaní haly môžete brať do úvahy aj inštaláciu fotovoltaického zariadenia. Získate tým doplnkový zdroj energie. Využitie haly a funkcia nosiča pre fotovoltaické zariadenie budú nami optimálne zosúladené.

Železobetónové kruhové nádrže pre bioplynové stanice:
Z obnoviteľných surovín môže byť priamo získaná energia a môže byť efektívne zúžitkovaná hnojovica – WOLF System je Váš spoľahlivý partner pri výstavbe železobetónových nádrží.

Haly a železobetónové nádrže pre produkciu bioplynu suchou fermentáciou:
Poskytneme Vám kompletný program – pravouhlý fermentor a potrebné prevádzkové budovy na výrobu bioplynu pre priemysel, komunálnu sféru alebo poľnohospodárstvo.

Skladovanie biomasy:
Surovina, ktorá je nepretržite k dispozícii a je flexibilne použiteľná – dodáme Vám vhodný halový objekt, príp. železobetónovú nádrž, ktorá je prispôsobená Vašim požiadavkám.