SKLADY OBILIA A SYPKÝCH MATERIÁLOV – prispôsobené skladovanému materiálu

WOLF System optimálne prispôsobí Vašu skladovaciu halu požiadavkám skladovaného materiálu.

Getreidehallen - Schüttguthallen - WOLF Systembau

Sklady obilia a sypkých materiálov

Getreidehallen - Schüttguthallen - WOLF Systembau

Sklady obilia a sypkých materiálov

Getreidehallen - Schüttguthallen - WOLF Systembau

Sklady obilia a sypkých materiálov

Getreidehallen - Schüttguthallen - WOLF Systembau

Sklady obilia a sypkých materiálov

 

Samonosná rámová konštrukcia z ocele, kobinácia oceľ-drevo alebo betón-drevo je ideálnou konštrukciou pre uskladnenie obilia. S konštrukciou bez podpier v priestore ostáva hala flexibilná a jej účel využitia môže tak byť kedykoľvek zmenený. Podľa kolísania cien alebo zásob skladovaného materiálu je použiteľná aj na iné účely, napr. ako hala pre poľnohospodársku techniku a pod.

Chcete využiť halu pre skladovanie iného produktu? Podľa skladovaného materiálu sa obvodové a deliace steny zosilnia a upraví sa ich výška.


Ponúkame Vám hospodárne riešenie od plánovania až po realizáciu!

Obilie

Prostredníctvom hladkých stien zo železobetónu alebo oceľového plechu je zabezpečené hygienické skladovanie obilia, pretože sa predíde prípadnému uhniezdeniu škodcov v medzipriestore stien.   


Zelenina & Ovocie

Kontrolovaná atmosféra a optimálne podmienky kyslíka sú predpokladom pre dlhotrvajúcu kvalitu ovocia. Separátne vybudované chladiarne zabezpečujú ekonomické skladovanie pre ovocie a zeleninu s obzvlášť veľkými nárokmi na skladovaciu teplotu ako aj vlhkosť vzduchu.


Soľ & Hnojivo

Pri skladovaní tohto špeciálneho tovaru sú v dôsledku chemického a mechanického namáhania zvýšené nároky na nosnú konštrukciu, strechu, steny, brány a podlahu. Potrebnými opatreniami sú napr. zvýšená ochrana proti korózii oceľových konštrukcií, vnútorné deliace steny z betónu alebo dreva, odvodnenie strechy podľa potreby z plastu alebo ušľachtilej ocele, ako aj vyhotovenie základovej dosky zo železobetónu, príp. s liatym asfaltom pre zvýšenú odolnosť.


Štiepka, biomasa & kompost

Skladovanie biomasy vyžaduje vyhotovenie pevných vonkajších stien a vnútorných deliacich stien, aby s istotou odolali tlaku násypu. Vonkajšie steny sú vyhotovené ako oporné steny, podľa požiadavky izolované alebo bez izolácie. Oceľová konštrukcia je osadená na stenu, aby bolo možné bez prekážok odobrať sypký tovar vysokozdvižným vozíkom, čelným nakladačom, bagrom a pod.