OSTATNÉ STAJNE – stajňa pre každý prípad

Staviame stajne pre malé zvieratá ako kozy alebo ovce, ako aj budovy pre obory, zvieracie parky a zoologické záhrady.

Perfektné riešenie na každú požiadavku!

Perfektné riešenie na každú požiadavku!

Sonstige Ställe - Ställe - WOLF Systembau

Ostatné stajne

Sonstige Ställe - Ställe - WOLF Systembau

Ostatné stajne

Sonstige Ställe - Ställe - WOLF Systembau

Ostatné stajne

Odborný chov zvierat a optimalizácia prác v stajni je pre nás základným cieľom pri každom plánovaní stajne.

Naše dlhoročné skúsenosti pri plánovaní a realizácii stajní pre hovädzí dobytok, ošípané, stajne pre kone nám umožňujú optimálne navrhnúť stajne pre menšie zvieratá, ako napr. stajne pre kozy, malé zvieratá alebo ovčíny. Naše systémy vetrania umožňujú dosiahnuť ideálnu klímu a postarajú sa o dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Ako pri všetkých našich objektoch stojí na najvyššom mieste hospodárna a cenovo výhodná výstavba.

Naplánujeme Vašu stajňu a zohľadníme pritom dôležité aspekty:

  • odborný chov zvierat
  • príjemná a hospodárna práca v stajni (kŕmenie, ...)
  • osvetlenie a prívod čerstvého vzduchu
  • hospodárna stavba

S našimi desaťročia trvajúcimi skúsenosťami nájdeme pre každú požiadavku perfektné riešenie!