STAJNE PRE DOJNICE – premyslené a funkčné 

Skúsene a odborne zrealizujeme všetky želania investorov od vonkajších prístreškov až po zateplené stajne pre dojnice. Chod v stajni funguje len vtedy, keď je dobre premyslený. 

Milchviehställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre dojnice

Milchviehställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre dojnice

Milchviehställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre dojnice

Milchviehställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre dojnice


Naši odborní poradcovia Vás podporia pri rozhodovaní, či už uvažujete o dvoj-, troj- alebo štvorradovom usporiadaní. Bude pritom braný ohľad na najdôležitejšie body:

  • Umiestnenie budovy
  • Systém ustajnenia
  • Systém odstraňovania hnoja
  • Počet dojníc a teliat
  • Optimálne umiestnenie dojárne, kŕmneho stola, boxov pre teľatá a pod.

Sme si istí: komfort kráv prináša väčší objem mlieka !