STAJNE PRE PLEMENNÉ BÝKY – WOLF stavia so systémom

Spoľahnite sa pri realizácii Vašej stajne pre plemenné býky na desaťročia dlhú skúsenosť firmy WOLF System.

Bullenställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre plemenné býky

Bullenställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre plemenné býky

Bullenställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre plemenné býky

Bullenställe - Rinderstall - WOLF Systembau

Stajne pre plemenné býkyPri mnohých stajniach pre býky je do stredu umiestnený kŕmny stôl. Z toho dôvodu sa dvojito podopretá rámová konštrukcia ponúka ako optimálny a cenovo výhodný nosný systém. Vzniknuté voľné plochy môžu byť použité pre ustajnenie a flexibilne prispôsobené počtu býkov.


Prima klíma

Oceľové stĺpy a podpery sú vyhotovené ako I-profily, príp. kruhové rúry. Pre strešné konštrukcie je možné použiť rôzne varianty. Ako pri všetkých stajniach, tak aj pri stajniach pre plemenné býky sa kladie mimoriadny dôraz na klímu v stajni. Ochranné siete proti vetru, posuvné stenové vetracie a presvetľovacie systémy, ako aj hrebeňové vetracie systémy nájdu takisto svoje uplatnenie.