STREŠNÉ VETRACIE A PRESVETĽOVACIE SYSTÉMY 

Systémy vyvinuté firmou WOLF SYSTEM zaisťujú možnosť presvetlenia a prevetrávania rôznych typov strešných konštrukcií. Popri tradičných uzavretých strešných presvetleniach (vlnité alebo trapézové presvetľovacie dosky) môžu byť vytvorené dodatočné možnosti odvetrania. Pre tento účel sa na žiarovo pozinkovanú konštrukciu montujú voči rázu odolné akrylátové dosky rôznych šírok. Regulácia prívodu vzduchu prebieha plynule prostredníctvom regulovateľnej posuvnej klapky. Vetrolamy a ochranná mriežka proti vtákom patria rovnako k programu, ako aj výber rôzneho ovládacieho zariadenia (elektricky alebo tepelne s teplotným čidlom), detektor dažďa a pod. Pri zvláštnych požiadavkách na prúdenie vzduchu sú rozumným riešením komínové vetracie štrbiny alebo regulovateľné (uzatváracie) vetracie štrbiny.

Hrebeňový sedlový svetlík „Nezateplená stajňa“

 • Šírka otvoru: 0,90 m, 1,40 m a 2,10 m
 • Oblasť použitia: stajňa, hala
 • Zábrana proti vetru (deflektor, ktorý zabráni vniknutiu prúdiaceho vzduchu do svetlíka, oplechovanie ):  obojstranné, hliníkové prevedenie, farebné
 • Konštrukcia: žiarovo pozinkovaná nosná konstrukcia, voči rázu odolné akrylátové dosky
 • Ochranná mriežka proti vtákom – na požiadanie

 Hrebeňový sedlový svetlík „Zateplená sajňa“

 • Šírka otvoru: 0,90 m, 1,40 m a 2,10 m
 • Oblasť použitia: stajňa, hala
 • Pohon riadený: mechanicky
 • Zábrana proti vetru (oplechovanie):  obojstranné, hliníkové prevedenie, farebné, regulačná klapka odvodu vzduchu
 • Konštrukcia: žiarovo pozinkovaná nosná konstrukcia, voči rázu odolné akrylátové dosky
 • Ochranná mriežka proti vtákom – na požiadanie

 Hrebeňový pultový svetlík „Nezateplená stajňa“

 • Otvor pre odvod vzduchu: do výšky cca. 0,35 – 0,40 m
 • Oblasť použitia: stajňa
 • Optimálne vedenie odvodu vzduchu pomocou výstupu vzduchu bez prekážky na najvyššom mieste
 • Osvetlovacie plochy možné na oboch stranách svetlíka
 • Zábrany proti vetru (oplechovanie) a ochranná mriežka proti vtákom – na požiadanie

Regulovatelná a uzatvárateľná vetracia štrbina v hrebeni

 • Šírka otvoru: 0,60 m; výška otvoru cca. 0,40 m
 • Oblasť použitia: stajňa
 • Optimálne vedenie odvodu vzduchu pomocou výstupu vzduchu bez prekážky, izolovaný uzáver (poklop) sedlovej strechy
 • Robustná konštrukcia s vodiacimi trubkami a pohonom ozubeným hrebeňom
 • Pohon: elektrický alebo pomocou teplotného čidla
 • Zábrana proti vetru (oplechovanie) a dažďový senzor na požiadanie

Presvetlovací pás

 • Šírka otvoru -  väznicová konštrukcia strechy: 1,20 a 2,00 m
 • Šírka otvoru – strešná konštrukcia z krokiev: 0,83 a 1,25 m
 • Oblasť použitia: hala
 • Bez možnosti odvetrania, uzavreté prevedenie
 • Voči rázu odolné akrylátové dosky