PRIEBEH REALIZÁCIE STAVBY – od prvého rozhovoru až po konečné prevzatie

Ponúkame Vám celkové koncepty poľnohospodárskych stavieb: od poradenstva a plánovania až po výrobu a montáž.

 

Poradenstvo – podrobne a osobne

Naši odborní poradcovia Vás podporia pri plánovaní stavby a podľa účelu využitia nájdu pre Vás najúspornejšie riešenie. Všetky technické, statické požiadavky, ako i Vaše estetické priania budú zohľadnené. Detailne vypracované ponuky jasne stanovujú výšku nákladov a jednoznačne určujú rozsah dodávky. 

Plánovanie – kompetentne a skúsene

Projekčné oddelenie a oddelenie statiky sa postarajú o potrebné podklady pre stavebné povolenie, statické výpočty a základové plány. V ďalšom kroku nasleduje detailné rozpracovanie a príprava výroby.

Výroba – moderne a precízne

Moderné, počítačom riadené výrobné zariadenia a výrobné linky firmy WOLF System zaisťujú vysoký štandard kvality a exaktné dodržanie dodacích termínov. Vysoký stupeň prefabrikácie zaručuje čo možno najkratšiu dobu montáže.

Dodávka – načas a odborne

Vďaka dlhoročnej spolupráci so skúsenými špeditérmi je zabezpečená odborná a včasná dodávka.

Montáž – rýchlo a bezpečne

Náš najlepšie vyškolený a zodpovedný montážny personál zaisťuje bezproblémový priebeh výstavby a umožňuje docieliť maximálnu kvalitu pri čo možno najkratšej dobe výstavby.