DREVENÉ SENDVIČOVÉ PANELY – vynikajúce tepelnoizolačné hodnoty

WOLF konštrukcie z drevených sendvičových panelov, ktorých základom je drevený trám z konštrukčného reziva, majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, sú odolné voči zemetraseniu a môžu mať rôznu úpravu fasády. Pri vnútornej úprave nie sú stanovené takmer žiadne hranice: od jednoduchých drevených obkladov po  maliarske a obkladačské práce, ako aj vysokohodnotné stenové obklady a  podlahové krytiny. 

Holztafelbau - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Montované objekty

Holztafelbau - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Montované objekty

Holztafelbau - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Montované objekty

Holztafelbau - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Montované objekty

Tepelná a zvuková izolácia

WOLF konštrukcia steny z drevených sendvičových panelov spĺňa bežné požiadavky na administratívne budovy a rodinné domy. Aj pri malých hrúbkach stavebných dielcov sú bez problémov dosiahnuté vysoké požiadavky na tepelnú izoláciu. V porovnaní s najmodernejšími tehlami (súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,07 W/mK) môžete použitím WOLF obvodových stien z drevených sendvičových panelov ušetriť cca. 40 % konštrukčnej plochy.  

Požiarna odolnosť

Bezpečnosť našich drevených sendičových panelov potvrdzujú aktuálne testy. Bez problémov boli splnené podmienky požiarnej odolnosti až do REI  90.  Požiarna odolnosť WOLF stien z drevených sendvičových panelov je technicky preskúšaná v špecializovanej skúšobni a firma WOLF System vlastní technické osvedčenie.

Montáž

WOLF steny z drevených sendvičových panelov bodujú krátkou dobou montáže a tým, že nie je potrebný čas sušenia ako je to pri murovaných stavbách. WOLF steny z drevených sendvičových panelov môžu byť už v závode opláštené sadrokartónom.

Odolnosť voči zemetraseniu

Firma WOLF System nechala preskúsať stabilitu svojich stien v EUROCENTRE (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering), v najväčšom skúšobnom ústave pre simuláciu zemetrasení v Európe. Pri teste voči zemetraseniu boli dosiahnuté 4-násobné normované hodnoty. To znamená, že sa dosiahla 1,5 násobná hodnota doteraz najvyššie nameraného zemetrasenia (v r. 1995 v Kóbe, Japonsko). Koncern WOLF dosiahol svetový rekord, nakoľko dom vydržal nepoškodený sedem zemetrasení.