NOSNÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM – správne riešenie pre každú požiadavku

Navzájom dokonale zladená kombinácia ocele, dreva a betónu je rozhodujúca pre úspornosť Vášho stavebného projektu.

OCEĽ

Oceľové nosné konštrukcie presvedčia svojou štíhlosťou pri veľkom rozpätí a zároveň vytvárajú elegantný vzhľad. V našich moderných závodoch sa ročne spracuje cca 30 000 ton ocele (to zodpovedá približne 1 500 LKW). Oceľové konštrukcie sa štandardne dodávajú žiarovo pozinkované alebo podľa voľby v rôznych farebných odtieňoch. Vyrábame oceľové sedlové alebo pultové konštrukcie rámov, samosnostné alebo s podperami, s prístreškami, ako aj s konzolami pre mostové žeriavy. Vlastná, plnoautomatická výroba v našom závode v Osterhofene (Nemecko) zabezpečuje vysokú mieru presnosti vyhotovenia!

OCEĽ - LEPENÝ VÄZNÍK

Čas sú peniaze. S firmou WOLF System šetríte oboje! Vysoký stupeň prefabrikácie zaručuje krátku dobu montáže a šetrí Váš čas! Drevo a oceľ: dva materiály so zdanlivo rozdielnymi vlastnosťami. Spoločne však vytvárajú pevnú konštrukciu a stále viac získavajú na význame. Oceľové stĺpy a lepené drevené nosníky sú spojené pomocou štandardných oceľových styčníkov. Tieto sú už v závode pripevnené na drevené nosné prvky pomocou najmodernejších výrobných zariadení.

ŽELEZOBETÓN - LEPENÝ VÄZNÍK

Železobetónové stĺpy v kombinácii s nosníkmi z lepeného dreva sa používajú pre architektonicky náročné, ale aj funkčné, úsporné riešenia. Železobetónové stĺpy presvedčia nielen vďaka ich robustnosti, ale aj požiarnej odolnosti. Za účelom skrátenia doby montáže na mieste stavby sú železobetónové stĺpy a lepené drevené nosníky alebo drevené oblúkové väzníky už vo výrobe vybavené náležitými výrezmi a otvormi. Spojenie masívnych betónových stĺpov s nosníkmi z lepeného dreva je zmysluplné hlavne pri zvýšených požiadavkách na požiarnu odolnosť. Presvedčivá je estetická elegancia konštrukcie z lepeného dreva, či už vo forme oblúkových väzníkov alebo väzníkov s tiahlom.

KOMBINÁCIA LEPENÉHO DREVA

Vysoký podiel dreva je ideálnou nosnou konštrukciou napríklad pre dielne, tesárske prevádzky alebo predajne. Firma WOLF System spracováva drevo v najvyššej kvalite, podľa priania v pohľadovej alebo priemyselnej kvalite. V súčasnej dobe často požadované konštrukcie s požiarnou odolnosťou môžu byť vyhotovené rámami z lepeného dreva. Trámy z lepeného dreva sú v závode opatrené potrebnými oceľovými styčníkmi a spojmi. Jednotlivé diely sú na stavbe zoskrutkované v miestach oceľových styčníkov. Tým je zaručená rýchla a jednoduchá montáž na mieste stavby!

Drevené väzníky zbíjané pomocou oceľových platničiek s prelisovanými hrotmi

Drevené väzníky zbíjané pomocou oceľových platničiek s prelisovanými hrotmi sa používajú všade tam, kde sú vyžadované ľahké a hospodárne konštrukcie, zvláštne tvary alebo veľké rozpätia, častokrát v poľnohospodárstve ako haly pre stroje, skladovacie haly. Samonosné konštrukcie sú dnes možné do rozpätia 30 m. Technológia výstavby pomocou oceľových platničiek s prelisovanými hrotmi ponúka bohaté varianty prevedenia ako priehradové konštrukcie stien, sedlové strechy, paralelné alebo pultové väzníky a pod. WOLF ročne vyrobí cca 4500 t oceľových platničiek s prelisovanými hrotmi. Táto moderná spojovacia metóda umožňuje vysokú optimalizáciu návrhu, minimalizovanie spotreby dreva a spojovacích prostriedkov. Či už jednoduchý krov alebo vyzývavé priehradové konštrukcie, tvorčím možnostiam sú sotva kladené hranice.

Naši zamestnanci sú detailne oboznámení s vlastnosťami a prednosťami dreva, ocele a betónu. Použitím týchto troch základných stavebných materiálov môže firma WOLF System nájsť pre každú požiadavku ten najúspornejší nosný systém a zároveň splniť individuálne želania s ohľadom na špecifické danosti lokality, veľkosť budovy, spôsob využitia a estetické požiadavky. Takto vznikajú hospodárne budovy s vysokou funkčnosťou.