NÁDRŽE PRE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD – precíznosť vďaka inovácii

Usadzovacie, aktivačné, dosadzovacie, alebo kombinované nádrže, zberné, sedimentačné nádrže atď., musia ako súčasť technického zariadenia spĺňať vysoké požiadavky na bezchybné prevedenie.

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre ČOV

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre ČOV

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre ČOV

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre ČOVDosadzovacie nádrže spravidla majú stredové zahĺbenie a základovú dosku vyspádovanú k stredu nádrže. Základová doska musí byť bez nerovností a s úplne hladkým povrchom, aby mohla radlica odstraňovať zbytky nečistôt. Korunky stien dosadzovacích nádrží musia odolávať mimoriadnym zaťaženiami. Mráz, rozmrazovacie prostriedky a zaťaženie pojazdných kolies radlice vyžadujú, aby stavba bola prevedená odborne a z čo najkvalitnejších materiálov. Pre stavbu čističiek odpadových vôd je obzvlášť vhodný náš mnohostranne využiteľný debniaci systém.

Počas 50 rokov skúseností s výstavbou železobetónových nádrží sa firma WOLF System stala kvalifikovanou a špecializovanou spoločnosťou.