ZÁSOBNÍKY VODY PRE UMELÉ ZASNEŽOVANIE – využite WOLF „Snow-How"

Pre zaistenie dostatočného zasneženia počas zimnej sezóny Vám postavíme želozobetónovú kruhovú nádrž na uskladnenie vody pre zasnežovacie zariadenie.

Zásobníky vody pre umelé zasnežovanie

pre zaručené zabezpečenie snehu a jeho optimálnu kvalitu  

Zásobníky vody pre umelé zasnežovanie

pre zaručené zabezpečenie snehu a jeho optimálnu kvalitu  

Beschneiungsanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Zásobníky vody pre zasnežovanie

Beschneiungsanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Zásobníky vody pre zasnežovanie

Beschneiungsanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Zásobníky vody pre zasnežovanie
WOLF System zásobníky vody pre umelé zasnežovanie 

Výstavbou zásobníka vody pre zasnežovacie zariadenie bude trvalo zvýšený počet prevádzkových dní v lyžiarskych oblastiach. Z toho dôvodu používa stále viac lyžiarskych stredísk železobetónové nádrže WOLF System ako zásobníky vody pre umelé zasnežovanie.