KRUHOVÉ DEBNENIE WOLF SYSTEM – osvedčené riešenie

Počas niekoľkých desaťročí stavebne overené kovové debnenie tvorí základ nášho úspechu pri výstavbe kruhových nádrží. Vďaka neustálemu vývoju a zlepšovaniam dokážeme optimálne splniť narastajúce požiadavky.

Schalung - Behälterbau - WOLF Systembau

Kruhové debnenie

Schalung - Betonbehälter - WOLF Systembau

Kruhové debnenie

Schalung - Betonbehälter - WOLF Systembau

Kruhové debnenie

Schalung - Betonbehälter - WOLF Systembau

Kruhové debnenie

Perfektne skonštruovaný systém vzpier vnútorného debnenia je základom kruhového tvaru nášho debnenia. Pevné oceľové debnenie umožňuje montáž vnútornej a vonkajšej časti debnenia bez vzájomného prepojenia, čím je zaručená maximálna nepriepustnosť. Súčasťou ponuky môže byť aj tepelná izolácia, ako aj ochranná fólia betónu, ktoré sa vkladajú priamo do kruhového debnenia. 

Špeciálne kovové debnenie WOLF System:

A) Debnenie stien - maloplošné debnenie:

• Typ 7 (priemer 4,50 m - 10,00 m)
• Typ 12 (priemer 6,00 m - 20,00 m)
• Typ 24 (priemer 10,00 m - 50,00 m)

Priemer je odstupňovaný po 50 centimetroch, všetky bežné hrúbky steny.

B) Debnenie stropu:

Nádrže s výškou steny do 6,00 m:
• Štandardné debnenie stropu (všetky priemery)
• Systémové debnenie stropu (priemer 10,00 m - 16,00 m)
• Systémové debnenie stropu (priemre 12,00 m - 22,00 m)

Nádrže s výškou steny nad 6,00 m: 
• Nosné vybavenie debnenia stropu (všetky priemery)
• Systémové debnenie stropu (priemer 10,00 m - 14,00 m)

C) Debnenie stropu sila:

• Systémové debnenie stropu (priemer 2,50 m - 10,00 m)
• Systémové debnenie stropu (priemer 10,00 m - 14,00 m)
• Nosné vybavenie debnenia stropu (všetky priemery)

D) Špeciálne debnenie:

• Debnenie podperného stĺpu Ø 0,60 m s kónickou hlavicou Ø 2,34 m
• Debnenie podperného stĺpu Ø 0,90 m s kónickou hlavicou Ø 3,60 m
• Klembové debnenie stropu Ø 6,00 m do Ø 12,00 m