STATIKA – pre ekonomické a bezpečné riešenia

Statika od firmy WOLF System pre ekonomické a bezpečné riešenia. Špeciálne vyvinuté softwarové programy umožňujú vytvárať spoľahlivé výpočty a statické plány. Vyškolení a skúsení pracovníci optimalizujú údaje zadaných projektov podľa požiadaviek na statické dimenzovanie a v súlade s racionálnou realizáciou stavby. WOLF System ponúka ekonomické riešenie stavieb!