Skupina WOLF – inovatívne do budúcnosti

Počas viac ako 50-tich rokov sa skupina WOLF rozrástla na medzinárodne úspešnú spoločnosť s 25 pobočkami v 20 krajinách Európy a stala sa spoľahlivým partnerom pri výstavbe železobetónových kruhových nádrží a síl, priemyselných a poľnohospodárskych hál, ako i montovaných domov.

Partner pre malé i veľké výzvy
Od technicky dokonalých typových domov po individuálne plánované administratívne budovy, od malých skladovacích hál až po priemyselné haly, od malých nádrží na hnojovicu po fermentory pre bioplynové stanice.

Nablízku všetkým želaniam
Okrem hlavných sídiel v Scharnsteine a Osterhofene má skupina WOLF 23 ďalších pobočiek v 20 krajinách, vďaka čomu je schopná rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov. Viac ako 2 700 pracovníkov s vysokou odbornosťou a dlhoročnou príslušnosťou k firme zabezpečuje celkové koncepty stavieb - od poradenstva až po odovzdanie.

Inovatívne do budúcnosti
Neustály vývoj a využívanie moderných, počítačom riadených výrobných zariadení umožňuje precíznu a hospodárnu výrobu. Tým je dosiahnutý vysoký stupeň prefabrikácie, skrátenie doby montáže a zároveň je zaistený vysoký štandard kvality.

Dcérske spoločnosti patriace pod Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Rakúsko

Dcérske spoločnosti patriace pod Wolf System GmbH, Nemecko

WOLF System Konzern - WOLF Gruppe