SILÁ NA BIOMASU – energia získaná bez fosílnych palív

Odpady poľnohospodárskej a lesníckej produkcie, ako aj drevospracujúceho priemyslu sa stávajú pri získavaní energie z biomasy cennou surovinou.

Biomassesilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na biomasu

Biomassesilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na biomasu

Biomassesilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na biomasu

Biomassesilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na biomasuSilá na biomasu od firmy WOLF System

Silá na biomasu z monolitického železobetónu môžu byť dodané vrátane integrovaných explozívnych klapiek, protipožiarnych vstupných dverí, otvorov, nahliadacích otvorov a priestorov pre technické zázemie. Dlhoročné skúsenosti a neustály vývoj zaisťujú optimálne funkcie a zaručujú bezpečnostné štandardy. Výstupné rebríky, podesty, zábradlia a hasiace zariadenia (suchovody) dopĺňajú našu ponuku.