KRUHOVÉ NÁDRŽE ZO ŽELEZOBETÓNU – skladovanie v nových dimenziách

Nádrže na tekuté a tuhé látky - pre oblasť priemyslu, poľnohospodárstva alebo komunálnu sféru: objavte nový flexibilný systém a neobmedzené možnosti využitia!


Naše skúsenosti a široký výber Vás nadchnú


Viac ako 50 ročná skúsenosť a ročný stavebný výkon cca 5 000 kruhových nádrží zaraďuje firmu WOLF System medzi najvýznamnejších staviteľov nádrží v Európe.

Stavebný program zahŕňa celú škálu produktov: od nádrží na hnojovicu po fermentory pre bioplynové stanice, požiarne nádrže, silá na kukuricu alebo drevný odpad, siláž a skladovanie sypkých materiálov až po nádrže čističky odpadových vôd. Úžitkový objem nádrží sa pohybuje od 100 m³ až po 10 000 m³.