NÁDRŽE NA USKLADNENIE TEKUTÝCH HNOJÍV– statika so systémom

V poľnohospodárstve nachádza tekuté hnojivo stále častejšie využitie. Aj na tento účel sú WOLF železobetónové kruhové nádrže ideálnym riešením. 

Nádrže na tekuté hnojivo

Flüssigdüngerbehälter - Betonbehälter - WOLF System

Nádrže na tekuté hnojivo

Flüssigdüngerbehälter - Betonbehälter - WOLF System

Nádrže na tekuté hnojivo

Flüssigdüngerbehälter - Betonbehälter - WOLF System

Nádrže na tekuté hnojivo


Tekuté hnojivá prejdú rýchlo do ornej pôdy a podporujú rastliny zvýšenou hladinou živín. Preto sa skladovanie tekutých hnojív stáva čoraz obľúbenejším. WOLF System Vám pre tieto účely ponúka optimálne skladovacie nádrže!

Statika so systémom
Vzhľadom na väčšiu hustotu tekutých hnojív oproti hnojovici je potrebné pri skladovaní prihliadať na špeciálne statické požiadavky. Naše kruhové železobetónové nádrže sú tu ideálne. Nádrže na tekuté hnojivo môžu byť z vnútornej strany opatrené fóliou, ktorá zaisťuje ochranu proti agresívnym účinkom skladovaného média.