Právne aspekty

Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., Zvolen, ako dcérska spoločnosť Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Vám ďakuje za návštevu webových stránok. Záujem o naše produkty nás teší a ďalej uvádzame niektoré skutočnosti z oblasti ochrany dát a autorských práv.


Ochrana údajov

Počas prehliadania našich webových stránok neevidujeme žiadne Vaše súkromné identifikačné údaje. Pre ďalšie účely využívame iba údaje (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), ktoré dobrovoľne uvediete vo formulároch (kontaktný formulár, objednávka), alebo sprostredkujete e-mailom. Vami uvedené osobné údaje sú ďalej využívané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a použité iba pre zaznamenanie kontaktu, zodpovedanie Vašich dotazov, poslanie informácií o produktoch, predkladanie ponúk, príp. pre vyplnenie zmluvy. S Vašim súhlasom ich môžeme spracovať a použiť pre účely poradenstva. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť vo firme WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. (asistent@wolfsystem.sk ).


Cookies

Cookies sú informácie (malé textové súbory), ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky automaticky uložia na Váš pevný disk. Podporujú orientáciu po našej webovej stránke a používanie všetkých dostupných funkcií. Nespôsobujú žiadne škody vo Vašom počítači, ale pomáhajú nám čo najlepšie prispôsobiť naše stránky Vašim požiadavkám a skvalitniť našu ponuku. Prostredníctvom Cookies nezískavame o Vás žiadne súkromné údaje.

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o používaní webovej stránky vygenerované pomocou cookies (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA. Google bude tieto informácie používať na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, vytvorenie správ o aktivitách na webových stránkach pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, pokiaľ to stanovuje zákon alebo pokiaľ tretie strany tieto údaje spracúvajú z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP-adresu s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov môže byť kedykoľvek odvolané s budúcou platnosťou a to na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Je potrebné poznamenať, že táto webová stránka používa službu Google Analytics s doplnkom „anonymizeIp()“ a preto sa IP adresy ďalej spracúvajú len skrátene.

Na tejto internetovej stránke sú Cookies vytvorené firmou twyn group IT solution & marketing services AG pre optimalizovanie reklamy. Získané údaje sú ukladané výhradne anonymne. 

Používanie, príp. ukladanie Cookies na Vašom počítači môžete zamietnuť alebo deaktivovať príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača, poprípade môžete vymazať už uložené Cookies. Môže to však viesť k tomu, že pri používaní našej webovej stránky nebudú v plnom rozsahu k dispozícii všetky funkcie.


Autorské práva

© Copyright (autorské právo) celého obsahu tejto webovej stránky patrí spoločnosti Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Rakúsko a WOLF Holding GmbH, Rakúsko. Označenia „Wolf“ vrátane loga „Wolfhaus“ a loga „Wolfsystem“ sú v rámci EU aj medzinárodne registrovanými značkami WOLF Holding GmbH a nesmú byť bez písomného súhlasu používané treťou osobou. V prípade písomného súhlasu s ich použitím musí byť uvedené, že sa jedná o registrované značky Wolf Holding GmbH a platnosť súhlasu zanikne, ak nie je písomne dohodnuté inak, automaticky po troch mesiacoch. Dizajn loga nesmie byť nijako zmenený. Všetky ochranné známky, texty, slogany, obrázky, značky, logá, grafická úprava, typové označenia, animácie a videá ako aj ich usporiadanie na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam a ďalším ochranným ustanoveniam.
Obsah tejto webovej stránky nie je povolené kopírovať, šíriť, meniť alebo sprístupniť tretím osobám na komerčné účely. Autorské práva na obrázky na tejto webovej stránke vlastní firma Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Rakúsko, Wolf System GmbH, Nemecko alebo ich dcérske spoločnosti. Ich použitie tretími osobami je právne postihnuteľné.


Hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. ručí iba za vlastné obsahy na webových stránkach a nepreberá žiadnu zodpovednosť za cudzí obsah, ani za dodržiavanie ustanovení o ochrane osobných údajov na takýchto webových stránkach a nepovažuje ich za vlastné. Ak zistí nezákonný obsah na externých stránkach, okamžite k nim zablokuje prístup. Hypertextový odkaz na naše stránky môže byť zriadený iba po predošlom písomnom povolení spoločnosti WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.


Zodpovednosť

Tvorbe tejto webovej stránky bola venovaná maximálna pozornosť, napriek tomu nemôžeme zaručiť bezchybnosť informácií, ktoré sa na nej nachádzajú. Všetky ceny, obrázky, technické parametre, informácie a akcie na tejto webovej stránke sú nezáväzné. 
Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. neprijíma akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené priamo alebo nepriamo používaním tejto webovej stránky, pokiaľ nevznikli hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným zavinením.


Za obsah tejto internetovej stránky je zodpovedný:

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.
Fischerbühel 1
A-4644 Scharnstein