SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE – s pevným oceľovým debnením

Sprinklerové nádrže slúžia ako zásobníky  požiarnej vody pre stabilné hasiace zariadenia (sprinklery).Sprinklerové nádrže od firmy WOLF System

Sprinklerové nádrže staviame v nadzemnom, ako aj podzemnom prevedení. Železobetónové kruhové nádrže WOLF System sa dajú ideálne využiť na uskladnenie vody pre sprinklerové zariadenia. Sprinklerové nádrže sú stavané monolitickou technológiou a pomocou špeciálneho kovového debnenia vyvinutého firmou WOLF System, pričom vonkajšia a vnútorná časť debnenia je namontovaná bez vzájomného prepojenia. Tým je zaručená maximálna miera nepriepustnosti. Precíznosťou a skúsanosťami zabezpečíme čo najlepšie využitie a hospodárnosť Vášho stavebného zámeru.