VÝSTAVBA ŽELEZOBETÓNOVÝCH SÍL PRE PRIEMYSEL

WOLF System zhotoví vaše železobetónové silo monolitickou technológiou výstavby a pomocou nami vyvinutého špeciálneho kovového debnenia.Výstavba železobetónových kruhových síl - bez škár a jednoducho

 

Naše silá sú zhotovené bez škár, ktoré by museli byť dodatočne utesňované, tým odpadajú dodatočné utesňovacie práce!

Pevné oceľové debnenie umožňuje montáž vnútornej a vonkajšej časti debnenia bez vzájomného prepojenia, čím je zaručená maximálna celistvosť a nepriepustnosť stien.