PRIEMYSELNÉ A KOMERČNÉ STAVBY – od poradenstva až po prevzatie

Ponúkame Vám celý koncept, ktorý pokryje kompletnú paletu priemyselných a komerčných, od poradenstva cez plánovanie, výrobu až po montáž.

Priemyselné stavby

› Skladovacie a logistické budovy

› Prevádzkové budovy

› Oceľové konštrukcie

› Administratívne budovy


Obchodné stavby

› Prevádzkové budovy

› Skladovacie haly

› Autosalóny a autodielne

› Komunálne budovy

› Budovy pre šport a voľný čas

› Predajne, veľkoobchody

› Prístrešky pre autá

› Administratívne budovy