SILÁ NA OBILNÉ ZRNO – úspora pre budúcnosť

Staviame monolitické železobetónové silá na sypké materiály - masívne a s dlhou životnosťou.

Getreidesilos - Silobau Agrar - WOLF Systembau

Silá na obilie

Getreidesilos - Silobau Agrar - WOLF Systembau

Silá na obilie

Getreidesilos - Silobau Agrar - WOLF Systembau

Silá na obilie

Getreidesilos - Silobau Agrar - WOLF Systembau

Silá na obilie

 

 

Prednosťou betónu je vysoká odolnosť, rýchla dostupnosť, mnohostranná využiteľnosť, ako aj jednoduchá výroba a spracovanie. Tým sú dané najlepšie predpoklady pre jeho používanie.

Vďaka rozsiahlej technológii  môžeme vyhovieť aj želaniam na odstredivý odber sypkého materiálu. Pre vyrovnanie tlaku pri explózii prachu dodávame certifikované explozívne klapky, ktoré sú vyrábané vo firme WOLF. Aj montážne otvory, výstupné rebríky, podesty a zábradlia patria do ponuky firmy WOLF System.

Naše železobetónové silá vytvárajú tie najlepšie podmienky pre dlhodobé hospodárne skladovanie zŕn a pre celkovú automatizáciu zariadenia sila.