NÁDRŽE NA HNOJOVICU – hospodárne a cenné

Prírodné hnojivo obsahuje dôležité látky pre rastliny. V záujme optimálneho využitia týchto látok a zároveň pre ochranu životného prostredia je odborné sústredenie a skladovanie hnojovice v skladovacích nádržiach s potrebnou kapacitou veľmi dôležité.

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na hnojovicu

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na hnojovicu

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na hnojovicu

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na hnojovicu

Prednosti, ktoré Vás presvedčia o skladovaní hnojovice v našich železobetónových kruhových nádržiach:

  • vzhľadom na možnosť využitia rôznych typov debnenia môže byť nádrž na hnojovicu zhotovená s objemom od 100 maž po 10.000 m3 - podľa Vašich požiadaviek otvorená alebo so železobetónovým stropom;
  • pri plánovaní sú zohľadnené špecifické danosti lokality, výška financií atď.; 
  • použitie našich debniacich systémov podstatne uľahčuje debniace práce;  
  • debnenie stropu je cenovo výhodné a rýchlo montovateľné.

Príslušenstvo pre nádrže na hnojovicu: