SILÁ NA PELETY – energia získaná bez fosílnych palív

Pri získavaní energie z peliet sa odpad z drevospracujúceho priemyslu stáva cenným zdrojom energie.

Pelletsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silo na pelety

Pelletsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silo na pelety

Pelletsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silo na pelety

Pelletsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na peletySpoľahlivé a funkčné

Silá na pelety z monolitického železobetónu sú stavané v rôznych veľkostiach a prispôsobené pre následnú inštaláciu technologického zariadenia, napr. s podzemnou odbernou šachtou, s masívnym medzistropom alebo vybavené oceľovým násypným lievikom. V stene sila sú inštalované tzv. ochranné klapky, ako odľahčovacie plochy pre prípadnú explóziu vo vnútri sila.  Naša dlhoročná skúsenosť a neustály technický vývoj sú zárukou spoľahlivej prevádzky pri súčasnom splnení bezpečnostných požiadaviek. Ponuka je doplnená o výstupné rebríky, podesty, revízne otvory, zábradlia a protipožiarne zariadenia.