PREVÁDZKOVÉ BUDOVY – pre premyslené pracovné postupy

Želáte si funkčnú budovu pre bezproblémové pracovné postupy a ergonomické pracovné prostredie? Sme kompletným dodávateľom prevádzkových budov vrátane kancelárskych, administratívnych a sociálnych priestorov.

Produktionshallen - Industriebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Produktionshallen - Industriebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Produktionshallen - Industriebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Produktionshallen - Industriebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Prevádzkové budovy od firmy WOLF System

Už pri plánovaní Vašej prevádzkovej budovy kladieme dôraz na celkový koncept výstavby. Optimálne pracovné postupy, hospodárnosť a reprezentatívna architektúra sú základom každého plánovania. Naše nosné systémy sú optimálne prispôsobené každej požiadavke.

Strojárska firma, predajca automobilov, firmy v chemickom alebo potravinárskom odvetví – navrhneme a zrealizujeme budovu optimálne prispôsobenú Vašim potrebám. Od nosnej konštrukcie až po výstavbu na kľúč, vždy nájdeme riešenie, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám.

Rozšírenie prevádzky alebo výstavba novej budovy s reprezentatívnymi administratívnymi priestormi, pre každú situáciu nájdeme optimálne riešenie z ocele, dreva a betónu.