VÝSTAVBA SÍL PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

WOLF System zhotoví vaše železobetónové silo monolitickou technológiou výstavby a pomocou nami vyvinutého špeciálneho kovového debnenia.

Silá pre poľnohospodárstvo

Silá na obilie, silážne silá a silá na kukuričné zrnoVýstavba železobetónových síl - bez škár a jednoducho

 

Naše silá sú zhotovené bez škár, ktoré by museli byť dodatočne utesňované - tým odpadajú dodatočné utesňovacie práce! 

Špeciálne oceľové debnenie, ktoré má tak pevnú konštrukciu, že je jeho montáž možná bez vzájomného prepojenia a použitia dištančných trubiek, čo zaručuje maximálnu celistvosť a nepriepustnosť stien.