SILÁ NA DREVNÝ ODPAD – energia získaná bez fosílnych palív

Odpady poľnohospodárskej a lesníckej produkcie, ako aj drevospracujúceho priemyslu sa stávajú pri získavaní energie z biomasy cennou surovinou.

Hackschnitzelsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na drevný odpad

Hackschnitzelsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na drevný odpad

Hackschnitzelsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na drevný odpad

Hackschnitzelsilos - Silobau - WOLF Systembau

Silá na drevný odpadTop v technike!

Silá na drevný odpad staviame z monolitického železobetónu so zabudovanými explozívnymi klapkami v stene, dverami, kontrolnými oknami, kontrolnými vstupmi a otvormi pre technológiu. 

Dlhoročné skúsenosti a neustály technický vývoj zaisťujú spoľahlivú prevádzku pri súčasnom plnení bezpečnostných požiadaviek. V stene sila sú inštalované tzv. ochranné klapky, ako odľahčovacie plochy pri prípadnej explózii vo vnútri sila. Naša ponuka je doplnená o výstupný rebrík, podestu, zábradlie a hasiace zariadenie (suchovod).