PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ – vyštartujte do budúcnosti!

Vyštartujte do budúcnosti s prístreškom pre auto od firmy WOLF System! Ponúkame Vám individuálne riešenia prispôsobené každému želaniu a účelu využitia.

Carportsysteme - Gewerbebau - WOLF Systembau

Prístrešky pre autá

Carportsysteme - Gewerbebau - WOLF Systembau

Prístrešky pre autá

Carportsysteme - Gewerbebau - WOLF Systembau

Prístrešky pre autá

Carportsysteme - Gewerbebau - WOLF Systembau

Prístrešky pre autáIndividuálne plánovanie

WOLF prístrešky pre autá sú individuálne plánované podľa želaní zákazníkov a svojou hospodárnosťou a funkčnosťou sú ideálne zosúladené s príslušnou situáciou na mieste stavby.  

Od malých súkromných prístreškov po veľké prestrešenia firemných parkovísk

S WOLF prístreškami pre auto môžete realizovať malé súkromné riešenia, ale aj veľké prestrešenia vhodné napr.  pre priemysel. Či už prestrešenie jestvujúceho parkoviska alebo realizácia nových priestorných prístreškov, s WOLF prístreškami pre autá môžete dosiahnuť  pridanú hodnotu spojenú s umiestnením fotovoltaických panelov pre získanie obnoviteľnej energie.