NÁDRŽE PRE BIOPLYNOVÉ STANICE – využiť a získať viac

Bioplyn je dôležitým zdrojom energie, slúži na výrobu elektrickej energie a tepla. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má ekonomický, ale aj ekologický význam.

Biogasanlagen - Betonbehälter - Behälterbau

Nádrže pre bioplynové stanice

Biogasanlagen - Betonbehälter - Behälterbau

Nádrže pre bioplynové stanice

Biogasanlagen - Betonbehälter - Behälterbau

Nádrže pre bioplynové stanice

Biogasanlagen - Betonbehälter - Behälterbau

Nádrže pre bioplynové staniceNádrže pre bioplynové stanice - ponuka prispôsobená potrebám

Staviame príjmové - zmiešavacie a prečerpávacie nádrže, fermentory, dofermentory a koncové sklady. Súčasťou ponuky môže byť aj tepelná izolácia základovej dosky, stien a stropu ako aj ochranná fólia betónu.

V bioplynových staniciach môžete zhodnotiť napr. hnojovicu, trávu, kukuricu, obilie, biologický odpad a pod. Vyrobený bioplyn sa spaľuje v kogeneračných jednotkách, ktoré z neho vyrábajú elektrickú energiu a teplo. Časť tepla aj elektriny sa vracia späť do procesu (ohrev fermentora a pod.), zvyšnú časť je možné využívať pre vlastnú potrebu (vykurovanie budov, skleníkov a pod.) alebo predávať do verejnej siete. Kvasné zvyšky z bioplynových staníc môžu byť ďalej využité ako hodnotné hnojivo.