BIOPLYNOVÉ STANICE – využiť a získať viac

Bioplyn je dôležitým zdrojom energie, slúži na výrobu elektrickej energie a tepla. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má ekonomický, ale aj ekologický význam a v poľnohospodárstve nachádza uplatnenie ako dodatočná podnikateľská činnosť.

Biogasanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre bioplynové stanice

Biogasanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre bioplynové stanice

Biogasanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre bioplynové stanice

Biogasanlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže pre bioplynové staniceNádrže pre bioplynové stanice - ponuka prispôsobená potrebám

Staviame príjmové, zmiešavacie a prečerpávacie nádrže, fermentory, dofermentory a koncové sklady. Súčasťou ponuky môže byť aj tepelná izolácia základovej dosky, stien a stropu ako aj ochranná fólia betónu.

V bioplynových staniciach môžete zhodnotiť napr. hnojovicu, trávu, kukuricu, obilie, biologický odpad a pod. Kvasné zvyšky z bioplynových staníc môžu byť ďalej využité ako hodnotné hnojivo.