RETENČNÉ NÁDRŽE – istota počas silných zrážok

Silné zrážky často vedú k záplavám osídlených oblastí a poľnohospodársky využívaných plôch. Pomocou retenčnej nádrže je dažďová voda zadržaná a ďalej cielene odvádzaná.

Retenčné nádrže  

Istota počas silných zrážok

Retenčné nádrže  

Istota počas silných zrážok

Regenrückhaltebecken - Behälterbau - WOLF Systembau

Retenčné nádrže

Regenrückhaltebecken - Behälterbau - WOLF Systembau

Retenčné nádrže

Regenrückhaltebecken - Behälterbau - WOLF Systembau

Retenčné nádržeRetenčné nádrže od firmy WOLF System

Znečistená dažďová voda z prívalového dažďa by mohla preťažiť čističku odpadových vôd. Z toho dôvodu je pred ňu postavená retenčná nádrž, ktorá zachytáva znečistenú dažďovú vodu a postupne ju dávkuje priamo do napojenej čističky odpadových vôd.

Dôsledné a ekonomické plánovanie jednotlivých krokov stavby je našou silnou stránkou a Vašou poistkou dokonalej funkčnosti a hospodárneho prevedenia.