NÁDRŽE NA PITNÚ VODU – využiť všetku vodu

Voda je zdroj všetkého živého a pre nás najdôležitejšia látka. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť zaobchádzaniu s rezervami pitnej vody a vodnému manažmentu. Iba tak môžeme zabrániť globálnemu nedostatku pitnej vody. Spoločnosť WOLF System si je vedomá tejto zodpovednosti.

Trinkwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na pitnú vodu

Trinkwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na pitnú vodu

Trinkwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na pitnú vodu

Trinkwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na pitnú vodu

Nádrže na pitnú vodu od firmy WOLF System 

Železobetónové kruhové nádrže WOLF System sa dajú v tejto oblasti veľmi dobre využiť. Nádrže na pitnú vodu staviame monolitickou technológiou a pomocou nami vyvinutého špeciálneho kovového debnenia, ktorého vonkajšia a vnútorná časť je namontovaná bez vzájomného prepojenia. Tým je zaručená maximálna miera nepiepustnosti.

Pri výstavbe nádrží na pitnú vodu sú kladené vysoké nároky najmä na povrchovú úpravu betónu. K optimalizácii tejto úpravy stien môžeme debnenie doplniť o špeciálnu fóliu.

Realizujeme nádrže rôznych veľkostí s rôznym úžitkovým objemom. Na základe požiadavky dodávame aj deliace steny. Strop nádrže vyhotovíme ako kopulu našim špeciálnym debnením.