PREVÁDZKOVÉ BUDOVY – pre premyslené pracovné postupy

Želáte si funkčnú budovu pre bezproblémové pracovné postupy a ergonomické pracovné prostredie? Optimálne pracovné postupy, hospodárnosť, reprezentatívna architektúra a zákonné predpisy sú základov každého plánovania.

Produktionshallen - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Produktionshallen - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Produktionshallen - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Produktionshallen - Industrie- und Gewerbebau - WOLF Systembau

Prevádzkové budovy

Najvhodnejší typ konštrukcie je zvolený po zohľadnení požiadaviek na účel využitia budovy, statiku, požiarnu ochranu a stavebnú fyziku.  Rôzne obklady a vyhotovenia fasády umožňujú osobitý vzhľad Vašej prevádzkovej budovy.

Nechajte si poradiť pri plánovaní Vášho podniku. S ohľadom na právne predpisy a Vaše individuálne želania nájdeme to najúspornejšie riešenie.

Pre eventuálne sociálne priestory, príp. kancelárske a administratívne budovy používame stenové prvky na báze montovaných sendvičových panelov. Tu využívame naše skúsenosti z výstavby montovaných domov.

Vyberte si pre Vašu prevádzkovú budovu z rozsiahlej ponuky vybavenia – presvetlenie, vetranie, technické zariadenia pre požiarnu ochranu, vstupné dvere, vráta a pod.