PREDAJNE, VEĽKOOBCHODY – funkčné a reprezentetívne 

Vaša značka stredobodom pozornosti – uskutočníme Vaše vizuálne a architektonické predstavy a zabezpečíme, aby Váš obchodný reťazec bol dobre rozpoznateľný.

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

Veľkopredajne

Verkaufsstätten - Gewerbebau - WOLF Systembau

VeľkopredajneČo najlepšie využitie priestoru, konštrukcia bez podpier a jednoduchá možnosť ďalšieho rozšírenia ako úsporný a architektonicky hodnotný koncept s ohľadom na požiadavky týkajúce sa klímy, osvetlenia a akustiky. Podľa účelu využitia postavíme Vašu budovu v nezateplenom, zateplenom alebo čiastočne zateplenom vyhotovení. S našou bohatou ponukou vetracích a odvetrávacích systémov, ako aj možnosťami pre presvetlenie vytvoríme optimálne skladovacie podmienky.

Rozmanitosť ušitá na mieru
Použitím ocele, dreva, betónu a ich kombináciou môže byť zvolený najúspornejší typ konštrukcie. Sú pritom zohľadnené aj zákonné ustanovenia, príp. úradné požiadavky.Premyslené riešenia nosných systémov zaručujú jednoduché neskoršie rozšírenie Vašej predajne.