NÁDRŽE NA POŽIARNU VODU – pre likvidáciu požiaru

Na nás sa môžete spoľahnúť! Neustála výstavba nových objektov v meste a obciach vyžaduje odpovedajúce napojenie infraštruktúry na zásobníky požiarnej vody.

Löschwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na požiarnu vodu

Löschwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na požiarnu vodu

Löschwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na požiarnu vodu

Löschwasserbehälter - Behälterbau - WOLF Systembau

Nádrže na požiarnu vodu
Nádrže na požiarnu vodu od firmy WOLF System

Mnoho obcí a priemyselných podnikov využíva WOLF System nádrže na požiarnu vodu, ktoré dopĺňajú verejnú vodovodnú sieť, na likvidáciu požiaru.
Poistite si zásobu požiarnej vody našou nádržou!